Project omschrijving

Stephanie Rhode

Het huis, een steeds weer terugkerend motief in het multidisciplinaire oeuvre van Stephanie Rhode. Het is een ambivalent symbool dat ruimte laat voor vele verschillende interpretaties. Zo is de betekenis van het huis voor iedere toeschouwer anders en verandert het ook mee naarmate het leven van de toeschouwer verandert. Dit past in de thema’s die Stephanie Rhode aansnijdt in haar werk: over de mens als wezen en de levensweg die een mens aflegt. Haar werk kan gezien worden als een filosofische benadering van onderwerpen als herinneren, loslaten, stilstand, beweging en vergankelijkheid.

Het Symbool een ander terugkerend thema in haar oeuvre.
Een tweede aspect in haar werk is herhaling. Zij onderzoekt niet alleen het huis, ze onderzoekt ook de ruimte in het huis. Zo brengt ze bij de huizen met noppen de binnenkant naar buiten en verschaft ze bij de huizen met gaatjes toegang tot de binnenkant.

Huizen kunnen in een rij staan, of eenzaam op een berg maar ze kunnen net zo goed op een bootje staan, in gezelschap met boompje en beestje, en daarvan hebben wij nu wat fijne bronsjes in huis.