ANBI en Federatiecultuur

Kunstuitleen Amstelveen is een stichting met een directeur/bestuurder en Raad van Toezicht. Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur.

Platform C heeft een ANBI Cultuurstatus en ontvangt subsidie van de gemeente Amstelveen. Het Financieel Verslag 2017 van Platform C kunt u hier downloaden.

KVK Amsterdam 41201303
OB-nummer NL0028.55.823.B.01