Educatie

Het Loket Cultuureducatie Amstelland verzorgt in opdracht van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn regionaal aanbod voor cultuureducatie voor het primair onderwijs. Zij doet dit in de vorm van multidisciplinaire lespakketten die samen met scholen en culturele instellingen uit de regio zijn ontwikkeld. Voor de onderbouw van het basisonderwijs draagt de Kunstuitleen in dit pakket bij met het programma Gele olifanten en roze krokodillen.

Naast de cultuureducatie in het basisonderwijs verzorgt de Kunstuitleen verder:

Kunstenaar voor de klas
Dit is een project waarbij leerlingen uit de bovenbouw (groepen 7 en 8) van Amstelveense lagere scholen een aantal Amstelveense kunstenaars in hun ateliers bezoeken.

Rondje cultuur
Wij participeren jaarlijks in het Rondje Cultuur Amstelveen. Doel van de dag is om de leerlingen van 3VMBO kennis te laten maken met hun culturele omgeving.