Onze Missie

Kunstuitleen Amstelveen heeft als doelstelling een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. Zij doet dit door middel van het uitlenen van kunstwerken aan particulieren, instellingen en bedrijven. Ter realisatie van deze doelstelling worden door de Kunstuitleen de volgende activiteiten ontplooid:

– uitleen en collectiewerving
– projecten op het gebied van educatie en participatie
– het regelmatig organiseren van exposities
– informatie- en documentatievoorziening
– verkoop van artikelen in de kunst- en cadeauwinkel
– het organiseren van lezingen
– het houden van veilingen.

De activiteiten dienen te voldoen aan inhoudelijke criteria zoals kwaliteit en authenticiteit, alsmede aan criteria op het gebied van cultuurbereik en participatie. Deskundige bestuursleden en directie houden toezicht op en waarborgen de kwaliteit van het programma en de samenstelling van de collectie.
De Kunstuitleen werkt samen met diverse lokale partners, zoals de culturele instellingen rondom het Stadsplein, de twee Amstelveense musea en de scholen. Doel is om op die manier de cultuurparticipatie vanuit de bevolking van Amstelveen en de regio te bevorderen.